Gå til innholdet

SNUS vs. RØYK

Utbredelse

Kilde: snl.no

I 2021 rapporterte 20 prosent av voksne menn i alderen 16–74 år at de brukte snus daglig, mens ytterligere fem prosent brukte snus av og til. For kvinner var de tilsvarende andelene henholdsvis syv og tre prosent. Antallet regelmessige snusbrukere kan dermed anslås til 500 000 menn og 200 000 kvinner, til sammen 700 000 personer.I perioden fra sommeren 2020 til sommeren 2021 brukte disse 700 000 personene til sammen i underkant av 2 800 tonn snus (registrert og beregnet uregistrert mengde), noe som tilsvarer et årlig gjennomsnittlig forbruk på ca. 4 kg per snusbruker. Både blant kvinner og menn er den daglige bruksfrekvensen av snus på 10 porsjoner om dagen. 85 prosent av snusbrukerne bruker porsjonssnus, mens 5 prosent bruker løs-snus. Resten er blandingsbrukere.

I takt med at andel røykere har gått ned i befolkningen, har andel snusbrukere økt. I 2018 ble det for første gang registrert flere snusbrukere enn røykere i Norge. Blant metodene for å slutte å røyke, er snus den mest brukte både blant kvinner og menn. Blant snusbrukere utgjør forhenværende røykere ca 35 prosent. Om lag 20 prosent av snusbrukerne røyker i tillegg sigaretter, men sigarettforbruket deres er 40 prosent lavere enn hos personer som kun røyker.

Røykere som bytter fra sigaretter til snus vil redusere eller eliminere sin risiko for den gruppen sykdommer som er årsak til de fleste røykerelaterte dødsfall; kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), lungekreft og hjerte- og karsykdommer. Det har imidlertid vært rettet bekymring mot den gruppen av ungdom som har begynt med snus uten noen forutgående periode med røyking. Deres andel av snusbrukerne utgjør ca 25 prosent og er økende.

Den store risikoforskjellen til røyking i kombinasjon med snusbrukernes sammensetning etter røykestatus, tilsier at tilgjengeligheten til snus må ha ført med seg flere positive enn negative effekter for folkehelsen.

Adresse
Frudalen 54 B, 5306 Erdal
Telefon
-
E-postadresse
post@woweffekt.no
Foretaksregisteret
920747485
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business